Escenaris futurs de demanda laboral i demogràfica a l’àmbit de la Línia 9 de metro

El treball forma part de l’assistència tècnica de Barcelona Regional a l’empresa TMB en l’elaboració de l’estudi de demanda de la futura L9 de metro i consisteix en la recopilació, tractament i validació de la informació sociodemogràfica actual i de les previsions de creixement futures de l’àmbit de la futura L9 de Metro. En definitiva, l’objectiu del treball era elaborar la informació de base del model de projecció de generació i atracció de viatges en els horitzons 2010 i 2020, a partir de diferents variables socioeconòmiques com són la població, els llocs de treball i les places d’estudi. Aquesta informació es va incorporar als models de distribució i assignació que disposa TMB per a modelitzar el sistema de transport i elaborar les previsions de demanda de la L9, segons els diferents escenaris de creixement plantejats.

Client: Transports Metropolitans de Barcelona
Període: 2005
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Escenaris futurs de demanda laboral i demogràfica a l’àmbit de la Línia 9 de metro