Rambla de Sants. Cobertura i Urbanització del Corredor Ferroviari

L’objectiu del projecte de cobertura i urbanització del corredor ferroviari d’entrada a l’estació de Sants era doble: en primer lloc, minimitzar la fractura històrica i el soroll que comportava el traçat de les vies al barri; en segon lloc, generar un nou entorn urbà de qualitat, recuperant l’espai ocupat per dues de les sis vies de Renfe al nord i els terrenys de l’empresa pública Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) al sud.

El projecte s’ha desplegat mitjançant una estructura prefabricada de formigó de formes triangulars que acull en la coberta una rambla enjardinada de 700 m de longitud, amb passos transversals que connecten les dues parts del barri i accessos a la coberta mitjançant rampes, ascensors i escales mecàniques. La cobertura de les vies es basa en una envoltant lleugera, en gran part transparent, emulant els tradicionals ponts ferroviaris. Aquesta permet la visió del pas del tren i la insonorització de la infraestructura.

La implementació de quatre passos sota vies i un elevat nombre d’accessos a la coberta del corredor ha permès millorar la connectivitat del barri. La cobertura, per altra banda, ha generat un nou eix urbà, un gran passeig enjardinat elevat entre 4 i 14 m respecte la trama urbana que es connecta amb l’entorn més immediat a través de la continuïtat del verd que descendeix pels laterals en forma de parament vertical o de talussos de gespa.

Clients: Ajuntament de Barcelona,
ADIF,
GISA,
BIMSA
Període: 2004-2012
Autor: Barcelona Regional
Superfície: 5,7 ha
Barcelona Regional - Accessos Ferroviaris a Sants pel TAV. Ordenació de la Plataforma de Vies. Cobertura i Urbanització de Sants.