Impuls del verd a la ciutat de Barcelona

El programa d’impuls a la infraestructura verda urbana és la concreció del Pla del verd i de la biodiversitat 2020 en què l’Ajuntament estableix l’objectiu d’assolir una infraestructura verda que ofereixi els màxims serveis ecosistèmics en una ciutat on natura i urbs interactuïn i es potenciïn. Així mateix, dóna resposta a compromisos municipals com el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, que impulsa la “renaturalització de la ciutat”; i el Compromís de Barcelona pel Clima, que fixa l’objectiu d’“incrementar el verd urbà en 1 m2 per a cada habitant actual al 2030 per generar una major adaptació de la ciutat als possibles efectes del canvi climàtic”.

Autor: Barcelona Regional
Col·laborador: Ajuntament de Barcelona
Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2016 - 2017
ENLLAÇOS
DESCÀRREGUES