Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou

[:ca]El Pla Especial d’Infraestructures del 22@ es redacta entre el 1998 i el 2000 amb l’objectiu de preparar l’àmbit pel canvi de model productiu i poder així desplegar una nova i extensa àrea tecnològica i productiva sobre l’antiga zona industrial. En aquest sentit, el pla dona resposta a les noves demandes en relació a sistemes TIC, disseny, producció editorial i cultural i el món audiovisual i desenvolupa la creació d’un nou sistema de serveis infraestructurals que es desplega amb criteris de sostenibilitat, maximitzant-ne l’eficiència futura i minimitzant-ne la contaminació i el consum energètic.

El Pla especial d’infraestructures del Poblenou incorpora sistemes innovadors d’energia elèctrica amb un reforçament del mallat, de telecomunicacions amb una nova xarxa de fibra de propietat municipal, i de distribució de fred i calor produïts de manera centralitzada aprofitant la calor residual de la incineradora del Besòs, i amb l’afavoriment d’un ús més eficient de la via pública i el subsòl. El Pla defensava la lògica de cada sistema i la implantació integrada de totes aquestes xarxes alhora que s’assumia que s’havia de desplegar en diferents fases, al ritme de la transformació dels diversos sectors.Amb una inversió prevista d’uns 180 milions d’euros, finançats mitjançant quotes associades a les transformacions dels terrenys, les companyies de serveis i aportacions municipals, el Pla incorpora també una innovadora normativa per facilitar-ne el desplegament.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 1998 - 2000
Autor: Barcelona Regional
Superfície: 198 ha
Barcelona Regional - Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou i 22@
ENLLAÇOS