Anàlisis d’alternatives pel nou traçat de la N-II al Maresme

Barcelona Regional va efectuar una anàlisi territorial del Maresme centrat en els aspectes de transport per encàrrec del Consell Comarcal. En aquest estudi un dels aspectes importants era l’anàlisi de la futura xarxa viària. El document plantejava una alternativa a la proposta de laterals de la N-II realitzada pel Ministeri de Fomento.

En base als estudis realitzats per Barcelona Regional i en funció de les propostes que va fer el Ministeri, junt amb les observacions i suggeriments dels municipis afectats i el Consell Comarcal del Maresme, Barcelona Regional va elaborar propostes de traçats en els punts i trams necessaris per tal d’arribar a les solucions més adients pel territori.

Període: 2005 - 2006
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Anàlisis d’alternatives pel nou traçat de la N-II al Maresme