Introducció del vehicle eléctric a la ciutat de Barcelona (Projecte LIVE)

Amb l’objectiu de convertir Barcelona en el referent mundial del vehicle elèctric, l’Ajuntament de la ciutat va impulsar l’any 2009 el Projecte LIVE (Logística per a la Implementació del Vehicle Elèctric a Barcelona), que preveu la implantació d’una xarxa a la ciutat de càrrega de bateries per a vehicles elèctrics i la incorporació progressiva d’aquesta mena de vehicles als serveis municipals. En aquest projecte hi participen, en aquesta primera fase d’estudi, una vintena d’entitats públiques i privades, com ara Endesa, la Universitat Politècnica de Catalunya, el RACC, Seat, Nissan, Altran Technologies, TMB, l’Ajuntament i la Generalitat. Barcelona Regional col·labora en aquest projecte amb l’assistència al grup de treball dinamitzat per Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona per determinar com introduir el vehicle elèctric a la ciutat. Es pot consultar més informació sobre el projecte a www.livebarcelona.cat/ca/que-es-live.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2009-2015
Autor: Barcelona Regional
Àmbit Municipi de Barcelona, 102 km2