Mapa solar del territori de l’AMB. Potencial d’energia tèrmica i fotovoltaica

Els mapes de potencial d’energia fotovoltaica i solar tèrmica són el resultat del càlcul estimatiu del potencial màxim d’energia fotovoltaica i solar tèrmica, per a cadascun dels edificis o construccions dels municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’objectiu de l’anàlisi és, d’una banda, avaluar quin és el potencial màxim de generació d’energia solar a les cobertes dels edificis. Per l’altra banda, es pretén incentivar i promoure la instal·lació de sistemes de captació solars en el territori, apropant al ciutadà i a les empreses de l’AMB un pre-càlcul estimatiu del potencial energètic a les cobertes dels seus edificis.

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona
Període: 2014
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Mapa solar del territori de l'AMB. Potencial d'energia tèrmica i fotovoltaica
ENLLAÇOS