Balanç d’Energia de Barcelona de 2014 i 2016

El Balanç Energètic de Barcelona fa el seguiment anual del consum energètic i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de la ciutat de Barcelona. Aquest treball s’emmarca dins l’Observatori de l’Energia de l’Agència d’Energia de Barcelona. La importància de fer un seguiment anual de l’activitat de la ciutat i vincular-la al seu consum i producció energètica i les seves emissions de GEH és de vital importància per fer una gestió de l’energia i els recursos, per verificar l’efectivitat de les mesures d’estalvi energètic i reducció d’emissions, i per fer un seguiment de l’acompliment dels objectius signats per la ciutat en matèria de reducció d’emissions de CO2.

Autor: Barcelona Regional
Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2016 - 2018
Barcelona Regional - Balanç d'Energia de Barcelona de 2014 i 2016