Seguiment ambiental de les platges de Barcelona

El litoral de la ciutat de Barcelona està subjecte a una forta pressió antròpica per ser el destí final de tots els fluxos que drenen la ciutat i les conques hidrogràfiques que aquí desemboquen. Per avançar en la recuperació ambiental d’aquest escenari, en les darreres dècades s’han fet grans inversions públiques i privades en sanejament d’aigües residuals i neteja que han millorat la qualitat ambiental del litoral i de les seves platges.

Dins d’aquest context, Barcelona Regional dur a terme els treballs de seguiment de l’estat ambiental i de l’evolució funcional de les platges de Barcelona (Sant Sebastià, St. Miquel, Somorrostro, Nova Icària, Bogatell, Mar Bella, Nova Mar Bella i Llevant) per tal de poder avaluar el comportament de les obres d’estabilització, i el seguiment de la corresponent alimentació amb sorres, executades en els darrers anys arrel de les obres de consolidació de les platges del municipi.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2016 - 2018
Autor: Barcelona Regional
Col·laboradors: Tecnoambiente i D-NOTA