Escenaris climàtics futurs. Servidor de mapes downscaling metropolità

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, dins el marc del Pla de Sostenibilitat de l’AMB 2014-2020 (PSAMB), té com un dels seus objectius augmentar el coneixement del canvi climàtic i divulgant-ho a la ciutadania de forma entenedora i clara. És per això que s’ha realitzat conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Barcelona Regional (BR) un estudi innovador on s’han analitzat un conjunt d’escenaris climàtics a molt alta resolució (1 km x 1 km), basats en 3 patrons futurs d’emissions de GEH en 3 períodes de temps (2011-2040, 2041-2070 i 2071-2100).

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona
Període: 2017 - 2018
Autor: Barcelona Regional,
Col·laboradors: SMC
Barcelona Regional - Escenaris climàtics futurs. Servidor de mapes downscaling metropolità
ENLLAÇOS