Mobilitat com a Servei (MaaS)

La Mobilitat com a Servei (Mobility as a Service, MaaS per les sigles en anglès) és un nou paradigma en la mobilitat que integra tots els serveis i proveïdors de transport públic i de sharing, i ofereix a l’usuari opcions de ruta, reserva i pagament personalitzats a les seves necessitats. La Mobilitat com a Servei és una oportunitat per enfortir i donar un nou impuls al sistema de transport públic, integrant-lo en els serveis de mobilitat compartida i garantint un ecosistema de mobilitat més equilibrat, sostenible, responsable i eficaç per a la vida quotidiana de les persones. Alhora, la MaaS ofereix un marc de regulació i explotació per a les noves formes de mobilitat que apareixen dia rere dia, defensant la mobilitat com a dret fonamental, que ha de mantenir el seu vessant social i econòmic dins dels contextos urbans.

L’estratègia aporta una reflexió sobre els aspectes organitzatius i tecnològics necessaris per a la implantació d’una plataforma MaaS a Barcelona (extensible a l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità, ATM), amb diverses opcions de lideratge des del sector públic, però sempre amb el transport públic com a columna vertebral del nou ecosistema de la mobilitat. En aquest sentit, es prioritza un full de ruta de desenvolupament de la Mobilitat com a Servei sobre el procés d’implantació de la T-Mobilitat per part de l’ATM.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2017 - ACTUALITAT
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: AMB, 36 municipis, 636 km2