Qualitat de l’Aire de Barcelona

Barcelona Regional va desenvolupar el primer model de qualitat de l’aire de Barcelona per l’any 2008 dins el marc del PECQ (Pla de l’Energia, el Canvi Climàtic i la Qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020), on es va fer una modelització de la dispersió de contaminants d’NO2 i PM10 de Barcelona, per l’escenari base 2008 i els escenaris 2015 i 2020. Desprès, s’han fet els models per als anys 2009, 2010, 2013 i 2017.

Posteriorment, Barcelona Regional va incorporar altres sistemes que van permetre disposar d’un model de previsió de la qualitat de l’aire i des d’abril del 2013 modelitza i envia a l’Ajuntament de Barcelona, dos cops al dia i de manera automàtica, la previsió de qualitat de l’aire pels propers 3 dies.Aquest model pronostica els nivells de contaminació d’NO2 i PM10 mapificat en l’àmbit urbà per els pròxims dies, utilitzant un model de dispersió. El resultat es mostra utilitzant un índex de qualitat de l’aire per una major comprensió per al ciutadà i la visualització dels resultats de la previsió es pot consultar públicament a la web de l’Ajuntament de Barcelona.

Des de juliol de 2016, Barcelona Regional també va desenvolupar un model de previsió de la qualitat de l’aire basat amb algoritmes d’aprenentatge automàtic (Deep learning).

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2008 - 2013 - Actualitat
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: Municipi de Barcelona, 102 km2