Model de previsió de la qualitat de l’aire a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Servei que mostra la situació actual, l’evolució dels últims cinc dies i fa prediccions a dos dies vista de la contaminació atmosfèrica pels contaminants NO2, PM10 i O3 segons dades de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que hi ha a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta previsió s’actualitza cada 24 hores i es basa en una xarxa neuronal desenvolupada a Barcelona Regional i que ha tingut un procés d’aprenentatge automàtic basada en dades històriques de qualitat de l’aire i meteorològiques. La situació es mostra mitjançant l’IQAM (Índex de Qualitat de l’Aire Metropolità), un indicador únic que integra els tres contaminants segons el pitjor estat en què es trobi cadascun. El servei també dóna informació sobre la tendència de la qualitat de l’aire a nivell europeu, així com taules de dades històriques i actuals.

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona
Període: 2017 - 2018
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Model de previsió de la qualitat de l'aire a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
ENLLAÇOS