Nou atermenament ZMT

L’evolució de la costa barcelonina i l’obertura de la ciutat al mar recuperant-ne la façana litoral feien necessari un nou atermenament de la Zona Marítima Terrestre (ZMT) més coherent amb el model actual de ciutat i la seva realitat física, seguint els criteris que marca la Llei de costes. Aquest nou límit possibilita finalitzar, per part de l’Ajuntament, la recuperació de la costa més propera a llevant, completant el passeig marítim i l’ordenació de l’àmbit de la plataforma guanyada al mar durant les obres del Fòrum. La modificació s’estén des de l’àmbit del Port de Barcelona, la competència del qual correspon al Ministeri de Foment, fins al límit del terme municipal amb Sant Adrià, un tram de costa d’uns 5.200 metres. La modificació del nou límit de la ZMT comporta guanyar 80 ha d’espai públic a la ciutat sense fer cap canvi d’ús. Des de que l’any 2006, quan van començar les negociacions entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Medi Ambient, fins l’actualitat, Barcelona Regional ha donat suport tècnic al llarg de la tramitació.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2006-Actualitat
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: 5,2 km lineals; 80 ha