Nou zoo marí de Barcelona

El projecte del Nou Zoo Marí de Barcelona es va concebre amb la idea d’acostar la ciutadania als ecosistemes marins i biomes costaners, sobre la base d’un espai didàctic en el qual s’ordenen les diferents instal·lacions zoològiques. El projecte es situava sobre la nova plataforma en el front litoral del Besòs. La proposta concentrà les edificacions principals a la franja superior nord-oest, al llarg dels 350 m de façana sobre el lateral de la ronda Litoral, i en menor mesura sobre l’extrem nord-est del solar a la zona limítrofa amb el col·lector de Prim. Aquesta disposició sobre l’avinguda del Litoral oferia també una optimització de costos i recursos, ja que concentra els grans tancs i edificis a la zona de terra ferma.

L’ordenació general es va concebre en un espai coherent en el qual es disposaven les instal·lacions zoològiques vinculades als oceans i als biomes costaners. Al Zoo Marí l’aigua és l’element clau, i ens serveix de frontera entre dos sistemes força complexos com són els ecosistemes terrestres i marins.

La representació de diversos tipus d’espais costaners fa de fil conductor dels biomes, en els quals es produeix la interfase terra-mar, com ara zones humides mediterrànies, la reproducció d’una zona de manglar o ecosistemes costaners dunars.

Client: Ministeri de Foment,
Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Barcelona
Període: 2007-2010
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: 9,6 ha