Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l’AMB

Les mesures adoptades fins ara en relació amb la conservació de la biodiversitat, tot i ser totes elles necessàries per a l’assoliment de l’objectiu d’aturar la seva pèrdua, es mostren encara insuficients. La protecció d’espais naturals, evolucionada posteriorment al concepte de protecció de xarxes ecològiques, ha aconseguit protegir espais, però no la totalitat dels processos que en garanteixen la seva biodiversitat, i que molts cops es donen fora d’aquests espais protegits.

L’estudi realitzat per Barcelona Regional detecta les principals problemàtiques de connectivitat ecològica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i esbossa les mesures de protecció d’espais, restauració i gestió necessàries per garantir aquells processos que permeten la millora de la funcionalitat ecològica dels espais oberts d’aquest indret, el manteniment de la seva biodiversitat i la maximització dels seus serveis ambientals.

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona
Període: 2011 - 2014
Autor: Barcelona Regional