Pla Delta. Ordenació de les infraestructures del Delta del Llobregat

A la dècada dels noranta s’inicià una profunda transformació de tot l’àmbit de la desembocadura del riu Llobregat a través d’un conjunt d’actuacions coordinades i finançades per l’Estat espanyol, la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de Barcelona i el Prat de Llobregat. Aquesta concertació institucional, coneguda genèricament com a Pla Delta, es concretava en un conjunt d’actuacions com ara les ampliacions del port i de l’aeroport, els nous accessos ferroviaris i viaris al port i l’aeroport, el desviament del tram final del riu Llobregat i la construcció de la planta depuradora d’aigües residuals de la meitat sud de Barcelona i de l’àrea metropolitana.

Barcelona Regional fou el representant tècnic de l’Ajuntament de Barcelona a les comissions de seguiment de les actuacions i participà extensament en l’elaboració de diferents projectes, com foren: el desenvolupament de la Zona d’Activitats Logístiques del Port, la proposta del costat terra de l’aeroport (és a dir, la futura Ciutat Aeroportuària), la definició de la localització de la tercera pista de l’aeroport (que desbloquejava el projecte), el desviament del riu, la depuradora del Prat de Llobregat, la integració de la Pota Sud al Prat i les discussions sobre els accessos ferroviaris i viaris al port. En l’actualitat, Barcelona Regional participa a la taula tècnica del seguiment ambiental de les infraestructures del Delta del Llobregat i manté i actualitza les bases d’informació en relació a les infraestructures de servei de tot aquest gran àmbit.

Client: Ajuntament de Barcelona,
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i
Ajuntament del Prat de Llobregat
Període: 1994-2009-Actualitat
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: 4.000 ha