Parc d’Esculls

El Parc d’Esculls és un espai creat artificialment al fons marí, davant de les platges de Barcelona, entre la nova bocana del port i la platja de la Mar Bella. Els esculls artificials són estructures que poden facilitar la recuperació de la biodiversitat dels fons marins del litoral barceloní, fortament afectat per la contaminació derivada de la urbanització i l’ús intensiu del front marítim.

Es tracta d’un dels parcs d’esculls artificials de zones litorals urbanes més densos i importants del món. Els esculls funcionen com a mecanismes d’atracció i protecció per a les espècies marines, que, gràcies a la disminució de la contaminació de l’aigua de la costa, estan repoblant el litoral. El parc està format per cinc zones amb un total de 359 estructures, situades a profunditats entre els 18 i els 25 m. D’aquestes cinc zones, quatre es reserven únicament a sistemes de recuperació del fons marí i una, la localitzada més a llevant, és accessible per a la pràctica del submarinisme.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2003-2004
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: 10 km2