Treballs tècnics de suport a la redacció i seguiment del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT)

El Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona [PEUAT] és un instrument urbanístic per ordenar i controlar la implantació d’allotjaments turístics a la ciutat i garantir els drets fonamentals dels ciutadans, particularment el dret a l’habitatge i a un espai públic de qualitat.

En les darreres dècades el turisme ha esdevingut un dels trets característics de les grans ciutats i, si bé genera notables beneficis, és també la causa d’un conjunt d’externalitats que tenen efectes negatius sobre la dinàmica urbana. La consolidació de Barcelona com a destinació urbana mundial ha anat acompanyada d’un augment continuat de visitants així com del pes del turisme en la balança econòmica de la ciutat. Aquest èxit de visitants, tanmateix, ha suposat un increment de la pressió de l’activitat turística a la ciutat i als seus habitants, agreujant-se en les àrees centrals. A més, en els darrers anys, han aparegut noves activitats i pràctiques que, degut al seu impacte, requereixen una reflexió pública per a la seva gestió.

El PEUAT s’ha redactat a partir de les determinacions de la Mesura de Govern relativa a l’impuls del procés participatiu sobre el model turístic de Barcelona aprovada el juliol del 2015. Aquesta mesura de govern recull diverses accions que aposten per un turisme responsable i sostenible i que tenen per objectiu fer compatible l’activitat turística amb què Barcelona sigui una ciutat per viure.

Barcelona Regional ha col·laborat en els treballs associats a l’actualització del Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona i en la definició del PEUAT, formant part de l’oficina tècnica encarregada de la definició i redacció de l’instrument normatiu. Actualment realitza el manteniment i l’actualització del cens d’establiments d’allotjament turístic.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2015 - ACTUALITAT
Autor: Barcelona Regional
Àmbit; Barcelona, 102 km2
Barcelona Regional - Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics
ENLLAÇOS
DESCÀRREGUES