Pla 22@

El Pla del 22@ és un pla de llarga durada que respon a un triple objectiu: la revitalització urbana, la promoció econòmica i la millora social de l’àmbit. En relació a la revitalització urbana, el pla planteja la necessària renovació del teixit urbà i la creació d’un entorn compacte, divers i equilibrat, on els espais productius conviuen amb habitatges socials, equipaments i zones verdes que milloren la qualitat de vida i de treball. Com a projecte de renovació econòmica, el pla planteja l’oportunitat única de tornar al Poblenou la seva condició de centre econòmic urbà. Basat en la confluència entre ciència, tecnologia i empresa, el pla vol afavorir la convivència entre les activitats productives no contaminants ni molestes dels sectors econòmics més innovadors i la ciutat. Finalment, com a projecte de revitalització social i innovació urbana, el pla té com a objectiu afavorir les sinèrgies entre els professionals que treballen a la zona i la col·laboració entre empreses, institucions, ciutadania i entitats d’àmbit social, educatiu i cultural.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 1998-Actualitat
Autor: Barcelona Regional
Superfície 198 ha