Pla de millora Energètica de Barcelona (PMEB)

Barcelona Regional va elaborar, per encàrrec de l’Ajuntament, un Pla de Millora Energètica de la Ciutat de Barcelona (PMEB), on analitzava el funcionament mateix de la ciutat com a sistema energètic i emissor de gasos d’efecte hivernacle (GEH). Aleshores no era comú fer aquest tipus de plans. De fet, es pot dir que va ser uns dels primers plans energètics de ciutats que es van fer al món. A partir del diagnòstic del document, es van elaborar una sèrie d’actuacions, concretades en 54 projectes, amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència energètica i la generació d’energia amb renovables, així com reduir les emissions de GEH. També es van desenvolupar un conjunt de metodologies i eines informàtiques que permetessin avaluar i fer el seguiment de l’execució del pla i els seus resultats.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 1999-2001
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: Municipi de Barcelona, 102 km2