Proposta estratègica per al Parc de la Ciutadella. Cap a un Pla Director

La Ciutadella és segurament un dels espais amb més simbolisme i història de Barcelona. Com passa en tots els llocs simbòlics, la Ciutadella és subjecte de diverses lectures, relats i vinculacions. El parc actual és fruit d’aquest procés de construcció, destrucció i reconstrucció d’un llarg recorregut històric i cultural. Aquest document zero vol ser un document inicial per impulsar la reflexió sobre l’estratègia a desenvolupar en relació a la Ciutadella, unint les diferents dinàmiques i dimensions que incideixen en el present i condicionaran el futur del parc.

El parc de la Ciutadella ha estat un dels indrets sobre els quals s’ha generat una munió de documents per reactivar-lo. Molts d’ells han estat liderats des de l’Ajuntament de Barcelona, però també des d’altres agents públics, i han tractat diferents espais i temàtiques. Des de propostes per al Zoològic, fins projectes d’obertura i connexió, projectes de mobilitat i propostes de rehabilitació dels equipaments per a acollir nous usos o millorar els existents.

Barcelona Regional fa d’Oficina Tècnica encarregada de l’elaboració del document estratègic Cap a un Pla Director per al Parc de la Ciutadella que lidera Model Urbà de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest document recull els plans i les mesures de ciutat per aterrar-los a l’escala pròpia del parc com són: el Pla de Ciència, Pla del Verd i la Biodiversitat, Pla Clima, Pla de Recursos Hídrics Alternatius, el Pla estratègic del Zoo o bé, mesures de govern sobre l’impuls del verd, la ciutat jugable, els drets socials, l’economia i la innovació cultural. A la vegada, en aquest document s’incorporen inquietuds d’agents del veïnat, de recerca i educatius, que es troben dins o a l’entorn immediat al parc, fruit de sessions de treball que es van portar a terme amb aquest fi.

Dins del marc d’aquest document estratègic, encara en procés de redacció, s’ha elaborat una diagnosi temàtica enfocada a les principals problemàtiques i reptes presents al parc i s’han fet estudis específics per a l’obtenció de noves dades. Partint d’això, s’està treballant en un document que plantejarà propostes i projectes a curt, mitjà i llarg termini, organitzats en quatre línies estratègiques: la Ciutadella que s’obre al mar, la Ciutadella que connecta, un parc urbà del segle XXI i la Ciutadella del coneixement.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2018-Actualitat
Autor: Barcelona Regional
Àmbit 31 ha