Pla Litoral. Pla Estratègic dels espais litorals de la ciutat

El Pla Litoral planteja una aproximació al litoral a partir d’una visió integral i transversal que permeti copsar-ne les fortaleses, febleses, amenaces i oportunitats, i dur a terme accions i projectes que el transformin en un àmbit cada cop més habitable, sostenible i arrelat. El Pla, elaborat per l’Oficina estratègica de l’àmbit litoral i Barcelona Regional, té l’horitzó temporal de 10 anys i es desplega a través de 61 projectes que s’ordenen en diferents àmbits d’intervenció.

Aquests darrers anys Barcelona ha executat projectes importants d’obertura de la ciutat al mar que han convertit el litoral barceloní en un element icònic amb una imatge turística i comercial de primer ordre. No obstant això, el model de transformació del litoral avui mostra símptomes d’esgotament degut, entre altres, al model econòmic que s’ha imposat al litoral, a la tendència a la segregació socioespacial i l’existència de dinàmiques de gentrificació, a la pèrdua d’activitats tradicionalment relacionades amb la mar i a la implantació d’usos privatius en espais de caràcter públic. A més, ha faltat una visió conjunta de tot el front marítim de la ciutat i les intervencions han deixat espais que, encara avui, resten per repensar i integrar.

El Pla estratègic dels espais del litoral de la ciutat, o Pla Litoral, esdevé un instrument que té com a principal objectiu que la ciutat reconquereixi el front litoral com a espai públic de qualitat, obert i gaudit per tota la ciutadania, fent-ho de manera consensuada i amb la necessària complicitat de tots els agents per definir un nou model de futur per a aquest àmbit de la ciutat.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2016-Actualitat
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: 15 km lineals
ENLLAÇOS
VISTA PRÈVIA
DESCÀRREGUES