Projecte de soterrament de la Ronda del Mig i remodelació de la Plaça Cerdà i el seu entorn

Obra infraestructural que elimina el trànsit rodat de pas pel centre de la ciutat i canalitza en una via ràpida els moviments interns de llarg recorregut, reduint el col·lapse, i conjugant infraestructures i arquitectura. La via ràpida de la Ronda del Mig, dels 70, s’havia convertit en una gran cicatriu que a més provocava alts nivells de soroll i contaminació a la zona. Amb el projecte de cobertura, es va crear un nou espai públic de 2,2 km de longitud que va actuar com autèntic eix vertebrador dels barris, es van millorar les condicions mediambientals i, en general, la qualitat de vida dels veïns.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 1996-2000
Autor: Barcelona Regional
Superfície: 100 km²
Barcelona Regional - Projecte de soterrament de la Ronda del Mig i remodelació de la Plaça Cerdà i el seu entorn