Proposta i millora del sistema de mobilitat lligat a la transformació urbanística de l’àrea del Besòs

Estudi de mobilitat de l’àmbit de llevant de la ciutat de Barcelona. En l’àmbit nord-est de la ciutat estan previstos un gran nombre de projectes de transformació urbana que, per la seva escala, representen canvis important en la demanda de la futura mobilitat. L’ordenació urbanística no és l’únic que està canviant, perquè actualment hi ha un nombre elevat de projectes i propostes de millora de les xarxes de mobilitat en diferents fases d’execució i planificació que afecten de forma molt directa l’accessibilitat d’aquest territori. En aquest sentit, la realització d’un estudi de mobilitat global representa una oportunitat per a reflexionar sobre el model de mobilitat futura i sobre la possibilitat d’elaborar propostes de millora, en les que s’afegirà la interrelació de projectes de transformació urbana i les seves diferents polítiques sectorials de mobilitat previstes.

Client: Ajuntament de Barcelona,
BSAVE
Període: 2007-2011
Autor: Barcelona Regional
Superfície: 890 ha
Barcelona Regional - Proposta i millora del sistema de mobilitat lligat a la transformació urbanística de l’àrea del Besòs