Pla de Reixac. Objectius i estratègies per una nova ordenació de l’espai agroforestal

El Pla de Reixac és la peça de territori agrícola de secà més important de l’entorn de Barcelona i de la plana del Vallès, situada entre els municipis de Montcada i Reixac, Santa Perpètua de la Mogoda, Ripollet i confrontada amb la Llagosta i Barberà del Vallès. És l’únic paisatge de secà de l’àrea metropolitana i conserva zones agrícoles que no s’han transformat des de mitjans del segle passat. Es tracta d’un espai obert amb alt valor ecològic, en una ubicació estratègica per la connectivitat ecològica i pel potencial social de l’àrea metropolitana.

Actualment conviuen dins l’àmbit múltiples activitats i usos, molts d’ells il·legals i incompatibles amb el planejament vigent. El propi territori pateix agressions constants pels abocadors i abandonament de materials, contaminació d’aigües, moviments de terres i degradació en general que posen en perill l’estabilitat de la fauna i de la flora.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha demanat a l’AMB que mitjançant Barcelona Regional formuli una proposta de caràcter estratègic on s’explorin les possibilitats que garanteixin la preservació dels valors de l’espai i esbossi una estratègia per aquest gran espai. En resum, una anàlisi i diagnosi multiescalar de l’espai i definició d’un escenari marc pel futur del Pla de Reixac. En aquest document se sintetitza l’anàlisi i la diagnosi multiescalar de l’espai i es defineix un escenari, marc per al futur del Pla de Reixac.

Client: Ajuntament de Montcada i Reixac i AMB
Període: 2017 - ACTUALITAT
Autor: Barcelona Regional
Àmbit 450 ha