Peu de Montjuïc. Connectivitat litoral de Barcelona

Barcelona Regional ha elaborat una sèrie d’informes, propostes i al·legacions per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona entre els anys 2008 i el 2018 amb l’objectiu de representar els interessos de la ciutat davant de les propostes del Ministeri de Foment d’ampliació de la ronda Litoral (B-10) al tram Zona Franca-el Morrot.

Entre el 2006 i el 2012 el Ministeri de Foment presenta un estudi per a l’ampliació de la ronda Litoral mitjançant un nou viaducte, al costat del que ja hi ha seguint la previsió original feta els anys de la construcció de l’actual (1972-1981), que permetria quatre carrils per sentit en cada viaducte (4+4).

Aquesta configuració feia compatible l’ampliació de la Ronda sobre les vies en servei de la terminal ferroviària del Morrot.

La rèplica de l’Ajuntament, estudiada per Barcelona Regional, fou el plantejament d’un sistema basat en un troncal de 2+2 i uns laterals de ciutat també de 2+2 que permetien un enllaç adient amb el centre de la ciutat i resolien els accessos al Port. Posteriorment, entre els anys 2014 i 2015, un cop plantejat el possible trasllat de l’estació del Morrot, Barcelona Regional estudià el pas del nou troncal de la Ronda a la cota de port, sobre els terrenys de l’actual platja de vies. El viaducte actual es reservà per fer la funció de laterals de ciutat.

Actualment (2018) s’està estudiant la millora de la continuïtat entre el nou barri de la Marina i el centre de la ciutat implementant també modes actius en la mobilitat i elaborant un nou paradigma d’infraestructura de connexió urbana entre el nou barri i el centre que alhora també resolgui la connexió metropolitana i regional necessària entre el delta del Llobregat i el Maresme.

 

Client: Ministeri de Foment,
Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Barcelona
Període: 2006-Actualitat
Autor: Barcelona Regional
Àmbit 60 ha