Qualitat de l’aire. Municipis de la Regió metropolitana de Barcelona

Barcelona Regional va utilitzar l’experiència adquirida amb el model de qualitat de l’aire de Barcelona per aplicar-la a modelitzacions de qualitat de l’aire per la Generalitat de Catalunya, el Port de Barcelona, ADIF i per municipis de la Regió i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com Badalona, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs o Sant Just Desvern.

Per modelitzar el comportament dels contaminants es va fer un exhaustiu inventari d’emissions distribuït territorialment i temporalment, el qual es va introduir en un model de dispersió de contaminants que considera l’efecte de l’street canyon que hi ha a les ciutats i les reaccions químiques dels contaminants, per així obtenir la distribució territorial de la concentració de contaminants en el continu metropolità i amb una resolució mitjana de 20 m. Per aquest projecte es va desenvolupar un inventari d’emissions detallat i de tots els sectors utilitzant Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), i a més es va utilitzar la tecnologia Remote Sensing Device (RSD) per caracteritzar en detall els vehicles que circulen per la ciutat, mesurant-ne, a més, les emissions del tub d’escapament en condicions reals de circulació.

En quant a la previsió de la qualitat de l’aire, Barcelona Regional ha desenvolupat un model algorítmic d’aprenentatge automàtic per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que pronostica els nivells de contaminació d’NO2, PM10 i O3 en resolució horària i diària per als pròxims tres dies. La previsió es fa utilitzant una xarxa neuronal de diverses capes (deep learning) i el resultat es mostra en µg/m3 i en l’Índex de Qualitat de l’Aire Metropolità (IQAM).

La visualització dels resultats de la previsió es pot consultar públicament a la web de l’AMB (www.visorqualitataire.amb.cat), on també es pot veure l’evolució històrica de la qualitat de l’aire dels últims cinc dies. Internament s’envien alertes via correu electrònic si se superen determinants llindars de contaminació, d’aquesta manera els gestors del territori poden fer una gestió més acurada considerant els nivells de qualitat de l’aire, en moments d’alta concentració de contaminants o s’hi ha previsió de nivells alts.

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona i
Generalitat de Catalunya
Període: 2010 - 2018 - ACTUALITAT
Autor: Barcelona Regional
Àmbit AMB i alguns municipis de la RMB