Reflexió Estratègica Metropolitana (REM)

Reflexió sobre la situació actual del territori metropolità des del punt de vista urbanístic, ambiental, socioeconòmic, de mobilitat i d’infraestructures, per determinar quins són els reptes prioritaris a desenvolupar en el futur. La Reflexió Estratègica Metropolitana (REM) es planteja amb vocació de servir per al desenvolupament d’altres estratègies i instruments de planificació del territori metropolità. La Reflexió s’estructura en 6 àmbits temàtics: la inclusió social, el desenvolupament econòmic sostenible, la sostenibilitat ambiental, la mobilitat eficient, la cohesió territorial i la capitalitat i governança.

Barcelona Regional ha contribuït en aquest procés de reflexió i definició de prioritats juntament amb l’AMB en relació als aspectes de territori, mobilitat, infraestructures i sostenibilitat ambiental.

Client: AMB
Període: 2012 - 2014
Autor: Barcelona Regional
Àmbit AMB, 36 municipis, 636 km2
ENLLAÇOS