Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

L’estratègia de la ciutat en relació al verd es concreta en el Pla del Verd i de la Biodiversitat 2020, que posa èmfasi en potenciar els serveis socioambientals d’aquests espais. Per tal d’acomplir aquest objectiu, prèviament es fà un estudi de quins són els serveis socioambientals que ofereixen els espais verds actualment. Aquest treball té com a principal objectiu avaluar els serveis socioambientals dels parcs urbans, places i interiors d’illa de la ciutat de Barcelona amb la finalitat última de presentar un instrument al servei de la planificació, la gestió i el disseny dels espais verds urbans.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2015-2018
Autor: Barcelona Regional
Àmbit Municipi de Barcelona, 102 km2
ENLLAÇOS