Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

L’estratègia de la ciutat amb relació al verd es concreta en el Pla del verd i de la biodiversitat 2020, que posa èmfasi a potenciar els serveis socioambientals. Per tal d’acomplir aquest objectiu cal prèviament fer un estudi de quins són els serveis socioambientals que ofereixen els espais verds. Aquest treball té com a principal objectiu avaluar els serveis socioambientals dels parcs urbans, de les places i dels interiors d’illa de la ciutat de Barcelona amb la finalitat última de presentar un instrument al servei de la planificació, de la gestió i del disseny dels espais verds urbans.

Autor: Barcelona Regional
Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2015 - 2018
Barcelona Regional - Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona