Pla Especial de Renovació i Millora del Barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs

L’objecte del Pla va ser l’establiment del marc urbanístic necessari, per tal de garantir la reordenació i millora de la Mina amb la finalitat d’aconseguir la seva revitalització econòmica i social. La solució general determinava un conjunt d’accions que tindrien implicacions en el conjunt dels elements urbanístics que composen el barri i que s’integraven en l’estratègia global del Pla: la construcció d’una nova estructura urbana, les actuacions en relació als habitatges actuals, l’ordenació i proposta de localització dels equipaments, la formació d’una ordenança flexible de regulació de la nova edificació, justificació jurídica i enquadrament legal del Pla Especial.

Període: 2001 - 2002
Autor: Barcelona Regional
Col·laborador: Jornet Llop Pastor
Barcelona Regional - Pla Especial de Renovació i Millora del Barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs