Projecte Estratègic del vessant barceloní de Collserola

Es tracta d’un treball de reflexió sobre el conjunt de processos al costat barceloní de la Serra de Collserola que té com a objectiu establir un marc de relació harmònic, durador i estable entre el Parc i la ciutat. Proposa un límit que va més enllà de la traça única; reconeix un espai propi: un espai d’amortiment, un espai de transició on convisquin i es reconeguin els dos sistemes, l’urbà i el natural, i on les regles del joc d’ús i de gestió estiguin clarament definides.

Client: Ajuntament de Barcelona
Parc de Collserola
Període: 2006-2007
Autor: Barcelona Regional
Superfície: 51.600 ha
Barcelona Regional - Projecte Estratègic del vessant barceloní de Collserola