Transformació de la Marina del Prat Vermell

El Pla Especial d’Infraestructures (PEI) forma part de la transformació urbanística del barri de la Marina, situat entre la muntanya de Montjuïc i el sector industrial de la Zona Franca. Aquesta transformació té com a objectiu fonamental la prolongació del teixit urbà, mixt i compacte de la ciutat, i integrarà usos residencials amb activitats terciàries, dotant al barri de serveis, equipaments i espais lliures. Això suposa la renovació del teixit actual, que és majoritàriament industrial. Aquest canvi de paradigma fa necessària l’adaptació del barri a les demandes de noves activitats des del punt de vista de xarxes de serveis, mobilitat i espai públic. El Pla Especial d’Infraestructures concreta els elements bàsics, les seves característiques, i el seu encaix físic en el territori, definint les diferents actuacions a executar, programant-les tècnicament i econòmica, i determinant de quina manera s’han de finançar. S’inclouen, entre altres, la definició de la xarxa elèctrica, les telecomunicacions, la recollida neumàtica de residus sòlids urbans, el gas i l’aigua.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2006-2011
Autor: Barcelona Regional
Superfície: 75 ha
Barcelona Regional - Transformació de la Marina del Prat Vermell