Pla Director Urbanístic i disseny ambiental de l’ecobarri de Vallbona (Barcelona)

Planificació d’una peça del territori, en el nord del municipi de Barcelona, inserida entre autopistes, el ferrocarril i el riu Besòs, per a convertir-la en un barri de més de 2.000 habitatges ben connectat amb la ciutat, potenciant les singularitats paisatgístiques i ambientals de l’entorn i dissenyat amb criteris ambientals que permetin obtenir un nivell de certificació energètica dels edificis més alt del que estableixen les normes.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2009-2010
Autor: Barcelona Regional
Superfície: 33 ha
Barcelona Regional - Pla Director Urbanístic i disseny ambiental del Ecobarri de Vallbona (Barcelona)