Barris de Muntanya

Barcelona Regional està realitzant una reflexió i propostes d’encaix dels barris de muntanya amb el Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquests barris comparteixen algunes característiques en comú: les vistes privilegiades sobre Barcelona, el contacte directe amb la muntanya i una alta accessibilitat per la presència de la Ronda de Dalt i el metro. Per un altre costat, també comparteixen algunes problemàtiques especifiques de la ubicació, com el risc d’incendis i l’erosió, però sobretot l’ocupació del vessant no ha estat sempre un procés ordenat i regulat, i una part important dels assentaments han estat sovint el fruït d’una ocupació informal. Això ha generat una multiplicitat de qualificacions, propostes i criteris d’ordenació i regulació del sòl que dificulten la gestió i la definició d’usos i aprofitaments admesos.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2016 - 2018
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Barris de Muntanya