Informe ambiental MPGM Vallcarca

Vallcarca és un barri pertanyent al districte de Gràcia que des dels anys 50 s’ha vist afectat per diversos plans urbanístics que han afectat la seva morfologia: expropiacions i enderrocs dels edificis del casc antic, marxa del veïnat i extinció del comerç de proximitat, solars buits a causa dels efectes de la crisi, etc. Així, el barri ha patit al llarg dels anys una degradació que ara es vol pal·liar amb una nova MPGM que afecta l’entorn dels carrers Farigola, Cambrils, Calendau, Gustavo Adolfo Bécquer i l’avinguda i el viaducte de Vallcarca.

Barcelona Regional ha redactat l’Informe Ambiental que acompanya la MPGM de l’àmbit de Vallcarca.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2018
Autor: Barcelona Regional
ENLLAÇOS