#La sequera

21 de febrer, 2024. “#La sequera: situació i mesures per afrontar-la”.

A càrrec de: Aleix Coral Alcolea Cap de Projecte d’Enginyeria de Barcelona Regional i Mireia Fillol Homs Tècnica de Qualitat de l’Aigua de Barcelona Regional.

Resum

Envers les sequeres l’opció no és lluitar en contra sinó adaptar-nos. Aquesta adaptació passa per una conscienciació i implicació per part de tots els actors del territori a una escala integral, que abasti des dels recursos a escala regional fins als hàbits de consum adoptats a cada llar. Per incrementar l’adaptació a aquests episodis, que s’albiren cada cop més freqüents, cal mantenir els criteris i executar les accions correctores i planificades més enllà del mateix episodi de sequera.

En definitiva, perquè puguem adaptar la gestió de l’aigua a la nova realitat en què ens trobem, ens cal acumular informació i ser capaços de processar-la correctament. Això passa per apostar per la cooperació i intercanvi de dades entre els diferents ens responsables dels diversos sistemes del cicle de l’aigua, el desenvolupament de metodologies estadístiques que ens permetin estimar de forma acurada allò que pot succeir i poder gestionar l’aigua a partir de la prevenció.