Estratègia Delta del Llobregat

L’Estratègia Delta del Llobregat és l’instrument de planificació estratègica que els ajuntaments de Barcelona, el Prat de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat han concertat juntament amb els diferents operadors públics en l’àmbit per tal d’assolir un paradigma més sostenible per a aquest territori. L’Estratègia suposa una aposta per un nou model de gestió en què l’impuls a l’activitat econòmica per generar ocupació inclusiva vagi de la mà de la reducció dels greuges ambientals soferts pel Delta i la disminució del conjunt de les externalitats produïdes pels establiments industrials i la mobilitat, fins a restituir la condició de part integral i vivible d’aquest territori.

Elaborada per l’Oficina estratègica de l’àmbit de Pla del Delta del Llobregat i Barcelona Regional, l’Estratègia té l’horitzó temporal de 25 anys i es desplega a través de 30 projectes que s’ordenen en eixos vinculats a la reactivació d’espais generadors d’activitat i ocupació, la sostenibilitat, l’habitabilitat, les infraestructures i les actuacions de suport, i la governança i la participació.

La informació relativa a l’Estratègia està disponible a través de la pàgina web www.estrategiadeltadelllobregat.com. La web conté un repositori d’informació amb tots els documents de la diagnosi de l’Estratègia i la cartografia associada. La web també inclou un observatori on s’actualitzen les dades dels indicadors i l’evolució dels 30 projectes, a més d’un visor d’activitat econòmica.

Client: Ajuntament de Barcelona,
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i
Ajuntament del Prat de Llobregat
Període: 2014 - ACTUALITAT
Autor: Barcelona Regional
Àmbit 4.000 ha
ENLLAÇOS
VISTA PRÈVIA
DESCÀRREGUES