Encomanda de gestió de parcs i jardins de Barcelona , Institut Municipal, a Barcelona Regional, per al manteniment de les boies flotants de les platges de Barcelona