PERFIL DEL CONTRACTANT

Barcelona Regional ha incorporat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic el seu perfil de contractant, on s’agrupa tota la informació i documentació de l’activitat contractual per tal d’assegurar la transparència i l’accés públic als mateixos. Així mateix, en aquest enllaç trobareu informació de les licitacions, adjudicacions, formalitzacions, resums trimestrals de contractació i llistes detallades dels contractes menors.