CANAL ÈTIC

Barcelona Regional està compromesa amb els estàndards ètics que millorin la integritat empresarial, l’accés a la informació pública i la qualitat dels serveis que com a empresa del sector públic presta a les administracions públiques i als seus clients.

Degut a la seva naturalesa empresarial, l’actuació de Barcelona Regional està orientada en la satisfacció dels interessos generals en el marc del seu objecte social, amb aquesta finalitat, el Consell d’Administració de Barcelona Regional el juny del 2017 aprovà el seu Codi Ètic que estableix els principis i normes de conducta que regiran l’activitat, tant amb els empleats com amb els seus accionistes i clients, així com el sistema d’implementació, seguiment i avaluació de les seves disposicions.

Codi Ètic de Barcelona Regional

Al mateix temps, Barcelona Regional es dotà d’un Òrgan de Vigilància i Control que vetlla pel compliment dels preceptes establerts al Codi Ètic i que garanteix l’estricta confidencialitat de les comunicacions que es rebin al Canal Ètic.

El Canal Ètic, a través del seu formulari, és l’instrument mitjançant el qual qualsevol persona o entitat pot enviar informació de possibles incompliments de les normes internes de l’empresa o de normes legals. És per això, que és important especificar tan com sigui possible la vostra queixa o denúncia i aportar tota la informació que sigui necessària per poder-la gestionar correctament.


    * Camp obligatori

    * Només fitxers amb extensió pdf, gif, png, jpg, jpeg. Mida màxima del fitxer 2MB
    Acceptació de les condicions de la Clàusula de Protecció de Dades
    [recaptcha]