PUBLICACIONS
Fer front a la sequera descarbonitzant el cicle de l’aigua

AUTOR: Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.
EDICIÓ: Febrer, 2024
IDIOMES: Català, Castellà
ENLLAÇ: Fer front a la sequera descarbonitzant el cicle de l’aigua

Memòria 2019-2023

AUTOR: Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.
EDICIÓ: Juliol, 2023
IDIOMA: Català
MEMÒRIA: Memòria 2019-2023

RESUMS EXECUTIUS:
Àrea d’Anàlisi i Estratègia
Àrea de Medi ambient i Eficiència energètica
Àrea de Mobilitat i Infraestructures del transport
Àrea de Territori i Projectes

Carta del verd i de la biodiversitat

AUTOR: Barcelona Regional
EDITORIAL: Barcelona Regional
EDICIÓ: Ajuntament de Barcelona i Barcelona Regional, 2022
IDIOMA: Català
ENLLAÇ: ajuntament.barcelona.cat/

Polítiques d’ecoturisme a les costes europees

AUTOR: Barcelona Regional
EDITORIAL: Barcelona Regional
EDICIÓ: Setembre, 2021
IDIOMA: Català
ENLLAÇ:
Polítiques d’ecoturisme a les costes europees

CES4Kids: com crear polítiques de mobilitat sostenible per a joves i nens

AUTOR: Barcelona Regional
EDITORIAL: Barcelona Regional
EDICIÓ: Octubre, 2021
IDIOMA: Català
ENLLAÇOS:
CES4Kids: com crear polítiques de mobilitat sostenible per a joves i nens
El projecte CES4kids: com crear polítiques de mobilitat per a nens i joves? (Vídeo)

Encaix ambiental de l’Aeroport de Barcelona El Prat Josep Tarradellas

AUTOR: Barcelona Regional
EDITORIAL: Barcelona Regional
EDICIÓ: Juny, 2021
IDIOMA: Català
ENLLAÇ:
Encaix ambiental de l’Aeroport de Barcelona El Prat Josep Tarradellas

Proposta per la reducció de l’impacte en clau climàtica del transport aeri associat a l’Aeroport de Barcelona

AUTOR: Barcelona Regional
EDITORIAL: Ajuntament de Barcelona
EDICIÓ: Maig, 2021
IDIOMA: Català
ENLLAÇ:
Proposta per la reducció de l’impacte en clau climàtica del transport aeri associat a l’aeroport de Barcelona

Informe observatori covid-19
Arquitectures arran d’aigua

Idees arran d’aigua.
Una capbussada a l’Arxiu del Premi d’arquitectura contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe.

– Barcelona Regional, Urban Development Agency
– Fundació Mies van der Rohe Barcelona
– Arquitectes per l’Arquitectura

IDIOMA: Català – Subtítols en Anglès
ENLLAÇ:
Idees arran d’aigua (Vídeo)

Estudis previs per a l'estabilització de les platges de Gavà i Viladecans
Estudis previs per a l’estabilització de les platges de Gavà i Viladecans

AUTOR: Barcelona Regional, Ecosost, Laboratori d’Enginyeria Marina (UPC) i D·Nota.
EDITORIAL: AMB
EDICIÓ: Desembre, 2019
IDIOMA: Català
ENLLAÇOS:
AMB
Document