ACCIONS, GESTIONS I TREBALLS PER DESENVOLUPAR EL 2N SIMPOSIUM HONG KONG-BCN. CONVENI URBAN EXCHANGE PLATFORM

Número d'expedient: 44-2015
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
Tipus de tramitació: Ordinaria
Adjudicatari: CHINA CONSULTANTS Co. Ltd.
Valor d'adjudicació: 57.000,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 19/02/2015