ACTUALITZACIÓ DE L’ESTUDI HIDRÀULIC BIDIMENSIONAL DEL RIU LLOBREGAT EN EL SEU TRAM FINAL I DEFINICIÓ DE PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER A LA REDUCCIÓ DE LA INUNDABILITAT

Número d'expedient: 20-2016
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 6.000,00€ IVA Exclòs
Adjudicatari: BFOR,S.L.
Valor d'adjudicació: 6.000,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 15/06/2016