ACTUALITZACIÓ DEL PLA ESPECIAL D’INFRAESTRUCTURES DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL

Número d'expedient: 39-2017
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 17.800,00 € (IVA exclòs)
Adjudicatari: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, SA
Valor d'adjudicació: 17.500,00 € (IVA exclòs)
Data d'adjudicació: 28/06/2017