ANÀLISI I VALORACIÓ DELS SERVEIS AFECTATS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR BZ DEL POLÍGON DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

Número d'expedient: 18-2017
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 21.538,00 € (IVA inclòs)
Adjudicatari: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, SA
Valor d'adjudicació: 21.175,00 € (IVA inclòs)
Data d'adjudicació: 16/03/2018
Durada: 3 mesos