ASSESORAMENT EN LA REDACCIÓ DE L’AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I L’INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A LA PLAÇA DE LES GLÒRIES I EL SEU ENTORN

Número d'expedient: 26-2016
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 7.500,00€ IVA Exclòs
Adjudicatari: DUATIS ARQUITECTES, S.L.P.
Valor d'adjudicació: 7.500,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 01/08/2016