ASSESSORAMENT JURÍDIC RESPECTE DE L’ESTABLIMENT DE LA QUALIFICACIÓ D’HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA (HPP) EN SÒL URBÀ CONSOLIDAT (SUC)

Número d'expedient: 22-2017
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 18.000,00€ Iva Exclòs
Adjudicatari: CLAVELL CONSULTING, S.L.
Valor d'adjudicació: 17.200,00€ Iva Exclòs
Data d'adjudicació: 20/04/2017