ASSESSORIA PER ANÀLISI DE LA VIABILITAT ECONÒMICA DE LA PLANIFICACIÓ D’INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA

Número d'expedient: 55-2017
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 2.000,00 € (IVA exclòs)
Adjudicatari: GLOBAL & LOCAL AUDIT, S.L.
Valor d'adjudicació: 2.000,00 € (IVA exclòs)
Data d'adjudicació: 13/11/2017